‫‪
 

سفارشات خاص

بسته بندی گز به صورت سفارشی روشی ایده آل و مؤثر برای ارتقاء یک نام تجاری است. در واقع، بسته بندی سفارشی، طراحی و توسعه یک اتیکت با یک پیام سفارشی را امکان پذیر نموده  و آن اتیکت را به یک بسته گزلذیذ ضمیمه می نماید. نتیجه این فرایند، ایجاد و ارتقاء یک نام تجاری با یک پیام واضح و شفاف می باشد.
واحد صادرات موسسه گز نفیس آماده پذیرش سفارشات شما جهت صادرات و همچنین سفارشات شما برای بسته بندی سفارشی می باشد. به این منظور، شما می توانید با شماره تلفن های ۳۳۳۲۴۱۰۰-۰۳۱۱ و ۰۹۱۳۳۷۰۷۳۶۷ و یا ایمیل info@nafisgaz.ir تماس حاصل فرمایید.


First & Last Name: *
Email: *
Contact: *
Subject :
Comment :